Fransa'da ikinci önerge de reddelidi

Ermeni soykırımı iddialarının reddini suç sayan yasa tasarısı Fransız Senatosu'nda yapılan toplantıda görüşüldü. Tasarı ile ilgili ikinci önerge de reddedildi.

Fransa'da ikinci önerge de reddelidi
İLİŞKİLİ HABERLER

21.15  YASA TEKLİFİNİN İNCELENMEYE ALINMA TEKLİFİNE RET

Fransa Senatosu, 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarının reddedilmesinin suç sayılmasını öngören yasa teklifinin incelenmeye alınmamasını öngören ikinci değişiklik önergesini de reddetti.

Genel kuruldaki ikinci değişiklik önergesi için 81 senatör ''evet'', 171 senatör ''hayır'' oyu verdi.

Kanunlar komisyonunu sunduğu ilk değişiklik önergesinin oylamasında 86 senatör ''evet'', 166 senatör ''hayır'' demişti.

Genel kurul, senatör Jacques Mezard tarafından sunulan, yasa teklifinin komisyona gönderilmesini talep eden önergeyi şimdi tartışmaya başladı.

İlk iki önergenin açık farkla reddedilmesi, yasa teklifinin kabul edilme olasılığını artırıyor.

Değişiklik önergeleri tartışmasında önergeyi sunan, karşı çıkan ve hükümet temsilcisi söz alıp konuşma yapıyor.

İlk iki değişiklik önerisinin reddedilmesinden sonra Senato önünde bekleyen Ermeni diasporası, önerilerin reddedilmesini memnuniyetle karşıladı.

Senato binası önünde bekleyen Ermenilerin Fransız milli marşını okudukları ve Fransa lehine slogan attıkları görüldü.

20.18 SOYKIRIM TASARISINI GÜNDEMDEN DÜŞÜRME ÖNERGESİNE RET

Fransız Senatosu, 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarının reddedilmesinin suç sayılmasını öngören yasa teklifinin incelenmeye alınmamasını öngören ve kanunlar komisyonu tarafından sunulan değişiklik önergesini reddetti.

Genel kuruldaki oylamada önergeye 86 senatör ''evet'', 167 senatör ''hayır'' dedi.

Genel kurul, yasa teklifinin yine incelenmeye alınmamasını öngören ve senatör Jacques Mezard'ın sunduğu başka bir değişiklik önergesi şimdi tartışmaya başladı.

Yine aynı senatör, bu değişiklik önergesi dışında, bir de yasa teklifinin komisyona gönderilmesini talep eden bir değişiklik önergesi daha sunmuştu.

Değişiklik önergeleri tartışmasında önergeyi sunan, karşı çıkan ve hükümet temsilcisi söz alıp konuşma yapıyor.

Fransız Senatosu'nda vekalet oylar çoğunlukta

Fransız Senatosu’nda, “soykırımların inkarını” cezalandıran yasa tasarısını anayasaya aykırı olarak değerlendiren, Kanunlar Komisyonu önergesinin reddedildiği oylamada 200’den fazla Senatör’ün vekalet yoluyla oy kullanması dikkat çekti.

Oturumda yaklaşık 50 Senatör olmasına rağmen 263 oy çıktı. Oylama sonucunda önerge 86 oya karşı 167 oyla reddedildi.

Böylece, görüşmelerde bulunmayan 200’den fazla senatör vekalet sistemiyle oy kullanmış oldu.

Hisarcıklıoğlu ve Yalçıntaş Fransız Senatosu'nda

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Murat Yalçıntaş, Fransa Senatosu'nda görüşülmeye başlanan 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddialarının cezalandırılmasını öngören yasa tasarısını senatoda takip ediyor.

Sözde Ermeni soykırımının inkarını suç sayan yasa tasarısıyla ilgili görüşmeler Fransa Senatosu'nda devam ederken, görüşmeleri TOBB Başkanı Rifat Hisarcıkoğlu ve İTO Başkanı Murat Yalçıntaş da takip ediyor.

İlk olarak tasarının görüşülmemesine ilişkin Senatonun Anayasa Komisyonu kararını görüşen senatörler, sırayla söz alarak konu hakkındaki düşüncelerini kürsüden paylaştı. Yasa tasarısının görüşülmesine karar verilirse, tasarının yasalaşıp yasalaşmamasına ilişkin tartışmalara bundan sonra geçilecek. Tasarıyla ilgili muhtemel oylamanın akşam saatlerinde yapılması bekleniyor.

Öte yandan, 348 senatörün bulunduğu Fransa Senatosu'nda, inkar yasası görüşmelerine 65'e yakın senatör katılıyor.

18.15  Senatodaki tartışma sürüyor -

İktidardaki Halk Hareketi Birliği Partisi Senatörü Karoutchi, yasa teklifini destekleyeceklerini açıkladı -Senatoda çok fazla sandalyeye sahip olmayan Avrupa Sosyal ve Demokrasi Birliği Grubu ve çevrecilerin temsilcileri yasa teklifi aleyhinde konuşma yaptı

17.15 - 348 üyeli Senato genel kuruluna 60 civarında senatör katılıyor

Fransa Senatosu genel kurulunda Ermeni teklifine dair oturuma 348 senatörden yaklaşık 60 kadarı katılıyor.

Senatörlerin kulisle genel kurul salonu arasındaki trafiği de aynı hızda sürüyor. Katılımcı sayısı sürekli değişiyor.

Ancak daha önceki uygulamalara bakılınca Ermeni iddialarına ilişkin teklifin kabulu veya reddi için yeterli sayının salonda olduğu gözleniyor.

1915 olaylarına ilişkin Ermeni tezlerini reddetmeyi suç sayan tasarı burada onaylanınca Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin imzasına sunulacak.

Sarkozy imzalayınca, yasa resmi gazetede yayımlanacak ve yürürlüğe girecek.

Bu arada 60 milletvekili veya senatörün imzası, yasanın Anayasa Mahkemesine götürülmesi için yeterli olacak.

Cumhuriyetçi Merkez Birlik Grubu Senatörü Nathalie Goulet bugün AA muhabirinin sorularını cevaplarken, "60 cesur Fransız siyasetçiyi bulacağımıza inanıyorum" demişti.

17.00 Senatodaki tartışma sürüyor

İktidardaki Halk Hareketi Birliği Partisi Senatörü Karoutchi, yasa teklifini destekleyeceklerini açıkladı

 Fransız Senatosunda, 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarının reddedilmesinin suç sayılmasını öngören yasa teklifinin tartışılması sürüyor.

İktidardaki Halk Hareketi Birliği (UMP) adına konuşan Senatör Roger Karoutchi, genel kurulda yaptığı konuşmada yasa teklifini destekleyeceklerini söyledi.

Sosyalist Grup adına konuşan Philippe Kaltenbach da yaptığı konuşmada, yasa teklifine destek verdi.

Sosyalist Grubun 140, iktidar partisinin ise 132 senatörü bulunuyor.

Genel kuruldaki tartışmada, 16 üyeli Avrupa Sosyal ve Demokrasi Birliği Grubu (RDSE), 10 sandalyeye sahip Çevreciler Grubu ve 31 üyeli Cumhuriyetçi Merkezi Birlik Grubu temsilcileri, yasa teklifinin incelenmeye alınmamasını öngören değişiklik önergesine destek vereceklerini açıkladı.

Senato kaynakları, Sosyalist ve UMP üyesi senatörlerinin sayıca oldukça üstün olmasını ve yasa teklifine karşı çıkan gerek sosyalist gerek UMP üyelerinin genel kuruldaki oylamaya katılmayacak olmasını gerekçe göstererek, yasa teklifinin kabul edileceği görüşünde.

Senato genel kurulundaki oylamayı TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Tahsin Burcuoğlu, Türkiye'nin UNESCO'daki Büyükelçisi Gürcan Türkoğlu ve Türkiye'nin OECD'deki Büyükelçisi Ecvet Tezcan ile Fransa'daki bazı Türk derneklerinin temsilcileri izledi.

Komünist grup bölünmüş durumda

Fransa Senatosu genel kurulunda, 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarının inkarını suç sayan yasa teklifinin görüşülmesi sürüyor.

Hükümet ve kanunlar komisyonu temsilcisinin ardından, siyasi grup adına konuşmalar başladı. Komünist Grup adına konuşan Isabelle Pasquet, yasa teklifini kişisel olarak desteklediğini söyledi.

Pasquet, bununla birlikte kendi siyasi gruplarında bu konudaki görüş ayrılıklarının sürdüğünü belirterek, bazı komünist senatörlerin 'evet' bazılarının 'hayır' oyu vereceğini, bazılarınınsa oylamaya katılmayacağını duyurdu.

Komünist grubun, senatoda 21 üyesi bulunuyor.

Kanunlar Komisyonu Başkanı ve Raportör Sueur, yasa teklifinin reddedilmesini istedi

Fransa Senatosu genel kurulunda, 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarının inkarını suç sayan yasa teklifinin görüşülmesine başlandı.

Kanunlar Komisyonu Başkanı ve Raportör Jean-Pierre Sueur, ''Fransız Anayasasının 34 maddesine aykırı'' olduğu gerekçesiyle yasa teklifinin reddedilmesini istedi.

Hiç bir siyasi eğilim adına konuşmadığını, sadece hukukçu kimliğini ön plana çıkararak konuştuğunu ifade eden Sueur, geçen yıl toplanan Kanunlar Komisyonunun ve Senato genel kurulunun da, bu yönde bir yasa teklifinin incelenmeye alınmasını reddettiğini hatırlattı.

Sueur, yine Parlamento tarafından 2008 yılında kaleme alınan bir araşırma raporunun da, parlamentoların tarih yazmaması gerektiği yolunda görüş bildirdiğini söyledi.

-Tarihçiler endişeli-

Sueur, Fransa'nın ünlü tarihçisi Pierre Nora'nın, parlamenterlerin tarih yazamayacağı, anayasa hukukçusu Robert Badinter'in ise ''parlamentoların mahkeme olmadığı'' yolundaki açıklamalarına atıfta bulundu.

Kanunlar Komisyonu Başkanı, ''Fransız tarihçiler, bu yasa teklifiyle ilgili gelişmeleri endişeyle izliyorlar'' dedi.

Kanunlar Komisyonunun uyarısının Senato tarafından dikkate alınması gerektiğini belirten Sueur, Fransız hukukçuların da, yine gelişmelerden büyük rahatsızlık duyduğunu ifade etti.

Genel kurulda konuşmalar önce siyasi gruplar adına yapılacak, daha sonra kişisel konuşmalara geçilecek. Genel kuruldaki konuşmaların yaklaşık 2 saat sürmesi bekleniyor.

FRANSIZ SENATOSU “İNKAR YASASI”NI GÖRÜŞÜYOR

"Soykırımların inkarını cezalandıran yasa tasarısı"nın görüşülmeye başlandığı Fransız Senatosu’ndaki oturumda söz alan Parlamento İlişkilerinden Sorumlu Bakan Patrick Ollier, tasarıyı savunurken, kanuna saygı gösterilmemesinin cezalandırıldığını öne sürdü. Ollier, “Ceza hukuku açısından bakıldığında bir uyumlaştırma söz konusudur” dedi.

Senato’da söz alan Parlamento İlişkilerinden Sorumlu Bakan Patrick Ollier, “Bu yasa teklifi sadece şunu öngörüyor. Bir kanuna saygı gösterilmemesini cezalandırıyor. On sene öncesinde kanunlaşmış bir kanuna uyulmamasını cezalandırıyor” diyerek şöyle devam etti:

“Biliyorsunuz daha önce Musevi soykırımı tanınmıştı. 2001 yılında, evet sevgili Senatörler zamanında bu tartışma yapılmıştı zaten. Bugün artık tekrar bu tartışmayı başlatmak söz konusu değil bu tartışma yapıldı zaten. Bu cumhuriyetin bir kanunu oldu, yürürlüğe girdi Sayın Başkan.”

Patrick Ollier, “Şimdi biz burada sezgilerden tarih konusunda yorum yapmanızı beklemiyoruz. Burada sadece kanun tarafından tanınmış soykırımlara eşit muamele öngörüyoruz. Burada kendi mevzuatımızı uyumlu hale getirmek amaçlanıyor. Bir takım soykırımlar tanınmıştı. Bu da zaten hafıza kanunu dediğimiz şeyin amacı bunu beğensek de beğenmesek de hafıza kanununun tanımı budur” dedi. Bakan Ollier şunları kaydetti:

“Ama bir taraftan bazıları, bazı gruplar söz konusu olduğu zaman hafıza kanununun tanıdığı olayları tanımak istemiyor. Ama bizlerin bunlara hassasiyet göstermesi şart. Fransa kanunları tarafından iki tane soykırım tanınmışsa o zaman birinin inkarı cezalandırırken diğerinin inkarının cezalandırılmamasını kabul edemeyiz. Ceza hukuku açısından bakıldığında bir uyumlaştırma söz konusudur.”

Türkler, Senato önünde toplanıyor

Fransa'da Ermeni soykırımı iddialarının reddini suç sayan yasa tasarısını protesto eden Türkler, tasarının oylanacağı Senato önünde toplanmaya başladı.

Senato'da Türkiye saati ile 16.00'dan itibaren görüşülmeye başlanacak oylama öncesinde az sayıda Türk Ermeniler için ayrılan bölümün yakınına kadar geldi.

Ermenilerin de tasarıya destek için ilerleyen saatlerde Senato önüne gelmesi bekleniyor. Paris polisi, iki grup arasında istenmeyen olayların yaşanmaması için geniş güvenlik önlemleri aldı.

Haber7-ANKA-AA

Haber Kaynağı : Haber7.com

Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2012, 20:14
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER