TEZCAN: İLK 4 MADDEYİ ORTADAN KALDIRMAK ANCAK VE ANCAK SAVAŞMAKLA OLUR

GENEL BAŞKAN YARDIMCISI TEZCAN: İLK 4 MADDEYİ ORTADAN KALDIRMAK ANCAK VE ANCAK SAVAŞMAKLA OLURTezcan, "İlk 4 madde cumhuriyetin kurucu değer..

TEZCAN: İLK 4 MADDEYİ ORTADAN KALDIRMAK ANCAK VE ANCAK SAVAŞMAKLA OLUR
GENEL BAŞKAN YARDIMCISI TEZCAN: İLK 4 MADDEYİ ORTADAN KALDIRMAK ANCAK VE ANCAK SAVAŞMAKLA OLUR

Tezcan, "İlk 4 madde cumhuriyetin kurucu değerlerini ifade eder, millî devleti tarif eder, millet olarak var oluşumuzu tarif eder; bu milletin namusuna emperyalist güçlerin kastettiği bir dönemde Anadolu isyanıyla, Trakya’sıyla Anadolu’suyla, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün öncülüğünde savaşarak bu ülkenin özgürlük ve namusunun kazanılmasının ifadesidir. İlk 4 maddeyle hesaplaşmak demek, bu memleketin bugüne kadar biriken bu namus mücadelesiyle hesabı olmak demektir. İlk 4 madde, kendi kendine Anayasa yapan birilerinin oturup, dört duvar arasında yazıp, ondan sonra Meclis çoğunluğuna güvenerek Anayasa Komisyonuna getirip, Anayasa Komisyonundaki çoğunluğuna dayanak Türkiye Büyük Millet Meclisi önüne getirip parmak hesabıyla geçirdiği 4 madde değildir. O 4 madde; Sakarya’da, Dumlupınar’da, Büyük Taarruz’da, Ulusal Kurtuluş Savaşı’nda savaş meydanlarında yazılmış maddedir. Ve birilerinin o 4 maddeyle hesabı varsa, o 4 maddeyi ortadan kaldırmanın yolu ancak ve ancak savaşmakla olur ve bu millet nasıl kazandıysa korumak konusunda o kadar kararlıdır." dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan’ın, TBMM Genel Kuruluna görüşmeleri devam eden Anayasa Değişikliği Kanun Teklifi’nin 13’ üncü maddesi üzerinde yaptığı konuşma şöyle:

     
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüştüğümüz 13’üncü madde Anayasa’nın 142’nci maddesini değiştiriyor. Askerî yargının kaldırılması çerçevesinde disiplin mahkemeleri hariç askerî yargı kurulamayacağına ilişkin, mahkemeler kurulamayacağına ilişkin bir fıkra ekliyor.

Şimdi, bu teklifin komisyon aşamalarından itibaren ısrarla vurguladığımız bir şey vardı, "Bu teklif Anayasa’ya aykırı." demiştik. Aykırılık gerekçesini de çok net, Anayasa’nın ilk 3 maddesinde düzenlenen, ifadesini bulan; bizim kurucu değerlerimizi ifade eden, tarif eden, millet olarak varlığımızı, bütünlüğümüzü tarif eden o kuruluş değerlerini ortadan kaldırmaya dönük bir Anayasa değişiklik teklifidir. Dolayısıyla, 4’üncü maddede anlatılan teklif yasağı kapsamındadır, "Görüşülemez, değiştirilemez, değiştirilmesi teklif dahi edilemez." demiştik. Şimdi, bunu komisyon aşamasında ısrarlarla anlattık, belli ki anlatamamışız. Aslında, bakarsanız, iktidar kanadına anlatamadığımızı düşünmüyorum çünkü iktidar kanadının bütün milletvekillerini söylemiyorum ama bunun altyapısını oluşturan ideolojik yaklaşımın, zihinsel arka planın, tarihsel arka planın nasıl oluştuğunu çok iyi biliyoruz. Bu bir tesadüfi teklif değil. Bu tarihsel arka planın ve bu ideolojik altyapının cumhuriyetin kurucu değerleriyle başından itibaren problemli, kavgalı olduğunu biliyoruz.

Bakın, değerli arkadaşlar, biraz önce Sayın Elitaş buraya çıktı ve dedi ki: "Cumhuriyet Halk Partisinin 24’üncü Dönem Anayasa Uzlaşma Komisyonuna verdiği teklifte de ilk 3 maddenin değiştirilebileceğine ilişkin ifadeler var." Şimdi, benim Parlamento kürsüsünde konuşma adabım daha fazla şey söylemeye uygun değil ama bu, en hafif değimiyle gerçeği ters yüz etme çabasıdır. Bu gösterdiğim 24’üncü Dönem Cumhuriyet Halk Partisinin Uzlaşma Komisyonuna verdiği Anayasa değişikliği teklifidir bütünüyle.

Bakın, "Genel Esaslar" bölümünde 1’inci madde devletin şeklinin cumhuriyet olduğunu, 2’nci madde cumhuriyetin niteliklerini aynı bugünkü 2’nci madde gibi sayan, 3’üncü madde başkent, resmî dil, bayrak, bunları aynen bugün olduğu gibi sayan maddeler ve 4’üncü maddenin başlığı da "değiştirilemeyecek hükümler". Burada net bir şekilde ilk 3 maddenin değiştirilemeyeceği, değiştirilmesinin teklif dahi edilemeyeceği açıkça anlatılmış. Hâl böyleyken bu, Türkiye Büyük Millet Meclisinin müktesebatı içerisinde internet sayfasında dahi yayınlanmışken bir grup başkan vekilinin açıkça kamuoyunu aldatmaya dönük bir tutumu sadece bir şeyle ifade edilebilir: Suçluların telaşında olduğunuzu gösterir, suçluların telaşında. Hangi suçluların telaşı? Hani dedim ya, ilk 4 maddeyle bilinçli ve ideolojik bir kavga içerisindesiniz, sindiremediniz bunu. Millî devleti, millî birliği, millî beraberliği, cumhuriyetin değerlerini, demokratik laik sosyal hukuk devletini tarif eden, bayrağı tarif eden bu değerler nedense şu veya bu şekilde on beş yıllık devriiktidarınızda hep tartışma konusu oldu; ya etnik meselelerle tartışma konusu yaptınız ya inanç meselesiyle tartışma meselesi yaptınız ya mezhep meselesiyle tartışma konusu yaptınız. Niye söylüyorum bunu? Siz delil göstermeden iftira niteliğinde şeyler söylüyorsunuz ama benim elimde aynı 24’üncü Dönem Uzlaşma Komisyonuna ilişkin bir delil var, sizin suçüstü yakalandığınız bir delil. O Uzlaşma Komisyonuna bizim verdiğimiz teklifi okudum Sayın Elitaş, dikkat edin. Bu da sizin verdiğiniz teklif. Bakın, sizin verdiğiniz teklifte ilk 3 madde yazmış; devletin şekli, cumhuriyetin nitelikleri, devletin bütünlüğü 3’üncü madde, 4’üncü maddede değiştirilemez hükümler yok, 4’üncü madde devletin temel amaç ve görevleri. Şunu diyebilirsiniz: Ya, bizim sistematiğimiz farklı, biz bunu 4’üncü maddeye yazmadık da 14’üncü maddeye yazdık, 24’üncü maddeye yazdık. Buranın hiçbir yerinde böyle bir şey yok. Niye yok? Niye yok? Niye yok? Ben biliyorum niye olmadığını. Çünkü meseleniz cumhuriyetin temel değerleriyle mücadele etme, hesaplaşma meselesi.

Şimdi, bunu ben söylemiyorum. Bunu bugün Anayasa Komisyonu üyeniz ve grup adına sözcü olarak çıkan arkadaşımız söyledi, sizin milletvekiliniz, sıradan birisi değil, ne dedi? "Bir hukukçu olarak Anayasa’nın değiştirilmez maddelerini kabul etmek mümkün değil." Yani diyor ki: "Ben ilk üç maddenin kalmasından yanayım ama 4’üncü maddeyi değiştirelim." yani hileişeriye. 4’üncü madde nedir? 4’üncü madde cumhuriyetin kapısıdır, 4’üncü madde, demokratik hukuk devletinin kapısıdır. 4’üncü madde, laik cumhuriyetin kapısıdır. 4’üncü madde, 19 Mayıs 1919’da Samsun’dan başlayan Kuvayımilliye ruhunun kapısıdır, bu ülkenin birliğinin ve bütünlüğünün kapısıdır. 

Şimdi, bunu sadece ben söylemiyorum yani biraz önceki Sayın İsmail Aydın da söylemedi; bakın, başka bir şey, başka yerlerde de söylediniz bunu. Mesela bir milletvekiliniz bir dönem dedi ki cumhuriyetle ilgili: "Altı yüzyıllık imparatorluğun doksan yıllık reklam arası sona erdi."
E, bu söz ne? Yani cumhuriyeti reklam arası olarak gören anlayış, o ilk 4 maddeyle mücadele eden anlayış.

Bir başka milletvekiliniz çıktı dedi ki: "İki yüzyılın hesabını soracağız." Soruyorum değerli milletvekilleri: Hangi iki yüzyılın? Ben size söyleyeyim: Ta II. Mahmud’la başlayan modernleşme hareketleri, 1800’lerin başında başlayan modernleşme hareketleri, cumhuriyeti hazırlayan Osmanlı’daki aydınlanma ve modernleşme hareketleri dâhil, tarihimizin bütün bir aydınlanma süreciyle kavgalı olduğunuzu anlattınız. 

Başka bir şey: Sayın Meclis Başkanı -Allah şifa versin, şu anda hastanede- Gazi Meclisin Başkanlığını yapan Sayın Başkan çok talihsiz bir şey söyledi. Ne söyledi? "Yeni ve dindar bir anayasa olmalı, laiklik yeni anayasada olmamalı." dedi. İşte ilk 3 maddeyle nereden, hangi hesapla çatışma noktasında olduğunuz çok açık meydanda değil mi?

Değerli arkadaşlar, bakın, ilk 4 madde cumhuriyetin kurucu değerlerini ifade eder, millî devleti tarif eder, millet olarak var oluşumuzu tarif eder; bu milletin namusuna emperyalist güçlerin kastettiği bir dönemde Anadolu isyanıyla, Trakya’sıyla Anadolu’suyla, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün öncülüğünde savaşarak bu ülkenin özgürlük ve namusunun kazanılmasının ifadesidir. İlk 4 maddeyle hesaplaşmak demek, bu memleketin bugüne kadar biriken bu namus mücadelesiyle hesabı olmak demektir. İlk 4 madde, kendi kendine Anayasa yapan birilerinin oturup, dört duvar arasında yazıp, ondan sonra Meclis çoğunluğuna güvenerek Anayasa Komisyonuna getirip Anayasa Komisyonundaki çoğunluğuna dayanak Türkiye Büyük Millet Meclisi önüne getirip parmak hesabıyla geçirdiği 4 madde değildir. O 4 madde Sakarya’da, Dumlupınar’da, Büyük Taarruz’da, Ulusal Kurtuluş Savaşı’nda savaş meydanlarında yazılmış maddedir, savaş meydanlarında. Ve birilerinin o 4 maddeyle hesabı varsa, o 4 maddeyi ortadan kaldırmanın yolu ancak ve ancak savaşmakla olur ve bu millet nasıl kazandıysa korumak konusunda o kadar kararlıdır. Ben size uzun uzun bu 4 maddenin nasıl ihlal edildiğini anlattım bir saat yirmi dakika Anayasa Komisyonunda; anlamaya niyeti olan anlar.
Demokratik cumhuriyeti ve hukuk devletini ortadan kaldırmaya dönük bu teklife destek verenlere söylüyorum: Dikkat edin hangi oyunun içerisinde olduğunuza, dikkat edin hangi tehlikenin parçası olduğunuza.


Kaynak: chp.org.tr
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER