CHP GENEL BAŞKANI KEMAL KILIÇDAROĞLU’NUN ATAŞEHİR BELEDİYESİNDE YAPTIĞI BASIN AÇIKLAMASI (09 ARALIK 2017)

CHP GENEL BAŞKANI KEMAL KILIÇDAROĞLU’NUN ATAŞEHİR BELEDİYESİNDE YAPTIĞI BASIN AÇIKLAMASI (09 ARALIK 2017)

CHP GENEL BAŞKANI KEMAL KILIÇDAROĞLU’NUN ATAŞEHİR BELEDİYESİ’NDE YAPTIĞI BASIN AÇIKLAMASI (09 ARALIK 2017)CHP Genel Başk..

CHP GENEL BAŞKANI KEMAL KILIÇDAROĞLU’NUN ATAŞEHİR BELEDİYESİ’NDE YAPTIĞI BASIN AÇIKLAMASI
(09 ARALIK 2017)

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Verilemeyecek hiçbir hesabımız yoktur. Belediye Başkanımız daha önce medyada yer alan haberler üzerine ve benim isteğimle doğrudan doğruya gidip savcılığa kendisini, ailesini ve yakınlarını ihbar etmiştir. “Buyurun her türlü soruşturmayı yapın” demiştir ve o soruşturmaların tamamı yapılmıştır. Tamamından da aklanmıştır. Şu anda yapılmak istenen tam bir haysiyet cellatlığıdır. Yıldırmak istiyorlar, yılmayacağız" dedi.

Kemal KILIÇDAROĞLU- Meşru bir karar değildir, hukuka aykırı bir karardır, tümüyle siyasi bir karardır. Bu özel toplantıyı yapmamızın gerekçesi şu, bütün medya mensuplarının doğru bilgilendirilmesi gerekir. Ve biz size Ataşehir Belediye Başkanıyla ilgili alınan kararın ne kadar hukuksuz olduğunu bütün ayrıntılarıyla size sunacağız. Ben sunmayacağım, bir hukukçu arkadaşımız size sunacak. Şimdi ben sözü hukukçu arkadaşımıza veriyorum, daha sonra aşağı ineceğiz ben aşağıda konuşacağım.

Çok kısa ve öz arzu eden arkadaşlara da arzu ettikleri kararları ayrıca vereceğiz.

Av.İnan BEKTAŞ- Kıymetli basın mensupları, ben Sayın Battal İlgezdi’nin avukatıyım. Sizlere bir özeti hazırladık konuya dair. Aynı zamanda daha önce verilen kararlara ilişkin bunlarla ilgili dosya numaraları kararda mevcuttur. Öncelikle ben bunu okumak istiyorum müsaadenizle.

Ataşehir Belediye Başkanı Sayın Battal İlgezdi’nin görevden uzaklaştırılmasına dair usul ve yasaya aykırı kararı ve dayanağı olan gerekçelerin asılsız olduğuna dair basın bildirisi özeti. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığının 08.12.2017 tarihinde yapmış olduğu basın açıklaması ile Ataşehir Belediye Başkanı Sayın Battal İlgezdi’nin anayasanın madde 127/4 ile 5393 sayılı Belediye Kanununun madde 47 gereğince geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırılmasına karar verildiği açıklanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı tarafından verilen Ataşehir Belediye Başkanı Sayın Battal İlgezdi’nin görevden uzaklaştırılmasına ilişkin karara gerekçe olarak Belediye Başkanı seçilmeden evvelki işleri seçildikten sonra sonlandırdığı izlenimi vererek bu işlerini yakın akrabalarıyla siyaset ve iş ilişkisi içinde bulunduğu kişi ve şirketler ile devam ettirmesi, yakın akrabalarınca ekonomik durumları uygun olmayan şekilde ciddi miktarlarda gayrimenkul edinilmesi iddiaları. Kamuoyu ve basında bu rezidans olarak bilinen inşaatın arsasının alımı ve yapımı esnasında usulsüz işlemler yapılarak belediyenin zarara uğratıldığı iddiası. Kamuoyu ve basında adı geçen Erguvan Barış Parkı amacıyla yapılan yap-işlet-devret ihalesinde fesat karıştırıldığı ve bu sebeple belediyenin zarara uğratıldığı sebebiyle derdest dava bulunması. Belediye Başkanı Sayın Battal İlgezdi hakkında haksız mal edinme iddiası sebebiyle hakkında açılmış derdest dava bulunması, Belediye Başkanı Sayın Battal İlgezdi hakkında belediye mücavir alanları içerisinde Ataşehir içerisinde ikamet eden vatandaşların ruhsata aykırı inşaat ediniş yapıların yıkımını gerçekleştirmediği iddiaları gösterilmiştir.

Kemal KILIÇDAROĞLU- Bunlar iddialar. İçişleri Bakanlığının yazısındaki iddialar bunlar. Evet devam ediyoruz şimdi.

Av.İnan BEKTAŞ- Bu iddialara ilişkin açıklamalarımız; Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığının Ataşehir Belediye Başkanı Sayın Battal İlgezdi’nin geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırılmasına dair kararın dayanağı olan gerekçelere ilişkin iddialar usul ve yasaya aykırı olup hukuki temeli olmayan siyasi sahipliği ileri sürülen iddialardır.

Şöyle ki;

1)      Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı tarafından müvekkilimizin görevden geçici uzaklaştırılmasına sebep olarak gösterilen 6 sebepten 4 sebep müvekkilimizin akrabalarına veya yakınlarına ait haksız malvarlığı artışı veya mal gizlemesi iddiaları olmasına karşın İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı 2015/100639 soruşturma dosyasında 03.08.2017 tarihli ek kovuşturmaya yer olmadığına dair karar ile akrabaları veya yakınlarının haksız mal edinme ve gizleme suçu işlemediğine yönelik karar vermiş ve bu karar kesinleşmiştir. Yani yakınlarının bir mal edinimine dair bir husus olmadığına dair kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiştir.

2)      Sayın Battal İlgezdi hakkında bu rezidans ile ilgili olarak daha evvel herhangi bir usulsüzlük ve yasaya aykırı işlem tesis edilmediğinden soruşturma izni verilmemiş ve bu karara karşı yapılan itirazda Danıştay Başkanlığı tarafından reddedilmek suretiyle müvekkilimiz Sayın Battal İlgezdi hakkında bu rezidans ile ilgili herhangi bir yasaya aykırı işlemin bulunmadığı yargı kararıyla tespit edilmiştir. Bu karara dair hem şikayetleri olmuştur kovuşturmaya yer olmadığına dair kararlar verilmiştir. Bu İçişleri Bakanlığının soruşturma izni verilmediğine dair kararıdır. Bu kararın yine devamında Danıştay’ında itiraz üzerine verdiği red kararıdır. Devamı yine talep edilirse sunulur.

Yani şikayetçiler İçişleri Bakanlığının verdiği karara dair itiraz etme hakkına sahiptir, itiraz edilmiştir ve bu itiraz neticesinde Danıştay incelemesine tabi tutulmuş ve Danıştay’da bu hususları ciddi görmeyerek reddetmiştir.

3)      Sayın Battal İlgezdi hakkında Erguvan Barış Parkıyla ilgili olarak daha evvel herhangi bir usulsüzlük ve yasaya aykırı bir işlem tesis edilmediğinden soruşturma izni verilmemiş, bu karara karşı yapılan itirazda Danıştay Başkanlığı tarafından reddedilmek suretiyle ve aynı yönde İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ve itiraz merci olan İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesinin kararları ile de müvekkilimiz Sayın Battal İlgezdi hakkında Erguvan Barış Parkı ihalesiyle ilgili herhangi bir yasaya aykırı işlemin bulunmadığı yargı kararıyla tespit edilmiştir. Bu yerde yine şikayet konusu olmuş, bununla ilgili bakanlık tarafından inceleme yapılmış, bakanlık nezdinde soruşturma izni verilmesine dair karar verildikten sonra yine itiraz üzerine Danıştay’a gitmiş, Danıştay’da bu itirazları reddetmiş. Ayrıca yine bu yerle ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuş, savcılık kovuşturmaya yer olmadığına dair karar vermiş, yine bunun üzerine itiraz edilmiş İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi de yine bu itirazı reddetmiştir. Yani tüm aşamalar geçilmiş ve kesinleşmiş bir karar vardır burada.

4)      Sayın Battal İlgezdi ve ailesi hakkında usulsüz herhangi bir mal edinme eyleminin bulunmadığına yönelik olarak İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı 08.10.2014 tarih ve 2012/51523 soruşturma 2014/122271 sayılı karar ile kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiştir. İç bu takipsizlik kararının kesinleşmesine karşın herhangi bir yeni delil ve yeni delile ilişkin hakimlik kararı bulunmadan müvekkilimiz Sayın Battal İlgezdi hakkında kamu davası ikame edilmiştir. Bu dava sebebiyle her türlü delil toplanmış ve geniş çaplı bir inceleme yapılmış olup müvekkilimizin etki edebileceği herhangi bir delil bulunmamaktadır. Buna karşılık bu denli etki yaratan görevden geçici uzaklaştırma kararı verilmesi yerinde değildir.

5)      İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı 2011/33261 soruşturma nolu dosya üzerinden Ataşehir İlçesindeki vatandaşlar tarafından inşa edilen ruhsata aykırı gecekondu ve yapıların yıkıma ait kararların infaat edilmemesi sebebiyle hazırlanan iddianame uyarınca İstanbul 67. Asliye Ceza Mahkemesi 25.06.2015 tarih ve 2014/400 esas 2015/457 karar sayılı dosya üzerinden beraat kararı verilmekte iş bu kararda kesinleşmiştir. Bu kararda buradadır. Bu kararda Ataşehir ilçesindeki birçok bina hakkında Sayın Belediye Başkanımız, diğer yetkililer hakkında bir kovuşturma olmuştur. Bu kovuşturma neticesinde mahkeme kararı kesinleşmiştir ve mahkeme tarafından Belediye Başkanımızın Ataşehir’deki birçok imara aykırı yapının olması, yine bu Türkiye genelinde bir sorun olması sebebiyle ve diğer gerekçelerle müvekkil hakkında beraat kararı verilmiş ve karar kesinleşmiştir.

Bunlar tabi ki Kadıköy’den, Üsküdar’dan, Ümraniye’den gelen mahallelerdeki kaçak yapılara ilişkin bir inceleme olup devam eden soruşturmalarda da yine müvekkil hakkındaki incelemeler bu ilçelerden gelen eski yapılara ait 20, 25 yıllık yapılardır bunlar.

Sonuç olarak; Sayın Battal İlgezdi hakkında akrabaları, yakınları ve şahsı ile Buz rezidans ve Erguvan Barış Parkı ihalesiyle ilgili bizatihi Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı tarafından soruşturma izinleri verilmemiş, verilen soruşturma izinleri Danıştay tarafından kaldırılmış, Cumhuriyet Başsavcılıklarına verilen kovuşturmaya yer olmadığına dair kararlar kesinleşmiş ve açılan ceza davalarında da beraat kararları verilerek bu kararlar kesinleşmiştir. Hal böyleyken yeniden benzer mahiyetlerde başlatılan yeni inceleme ve soruşturma ile davalar gerekçe gösterilmek suretiyle müvekkilimiz Ataşehir Belediye Başkanı Sayın Battal İlgezdi’nin görevden uzaklaştırma kararının hukuki temeli olmadığını ve bu kararın siyasi saikle tesis edildiği sebepleriyle alınan uzaklaştırma kararı hakkında her türlü yasal yollara başvuracağını kamuoyuna saygıyla duyururuz.

Bizim burada yanımızda basın özetine dair yine dosya numaralarının belirtildiği bir bildirimiz var, bunları dağıtacağız.

Kemal KILIÇDAROĞLU- Değerli basın mensupları, bu açıklamayı bir savunma olarak düşünmeyin. Asla bir savunma değil. Sadece ve sadece sizi ve kamuoyunu doğru bilgilendirme amacıyla yapılıyor bu basın toplantısı. Verilemeyecek hiçbir hesabımız yoktur. Belediye Başkanımız daha önce medyada yer alan haberler üzerine ve benim isteğimle doğrudan doğruya gidip savcılığa kendisini, ailesini ve yakınlarını ihbar etmiştir. “Buyurun her türlü soruşturmayı yapın” demiştir ve o soruşturmaların tamamı yapılmıştır. Tamamından da aklanmıştır. Şu anda yapılmak istenen tam bir haysiyet cellatlığıdır. Yıldırmak istiyorlar, yılmayacağız. “Kılıçdaroğlu konuşmasın…” Kılıçdaroğlu tüyü bitmemiş yetimin hakkını korumak için sonuna kadar konuşacak. Bu ülkede vicdanları ayağa kaldıracağım vicdanları. Koltuklarında oturup ahkam keseceklerine, hukuku iğfal edeceklerine neden cesaret edip karşımıza çıkmıyorlar? Biz onlara belge gösterdik, oturup onlar da hesabını verselerdi bizim söylediğimiz gibi belgeleriyle, dokümanlarıyla. Bizim Belediye Başkanlarımız Man Adalarında şirket mi kurdu? Bütün banka hesapları denetlendi, bütün banka hesapları. Yaptığı her alışveriş denetlendi, kredi kartları denetlendi. Denetimden korkmayız ama haysiyet cellatlığına da kimse kusura bakmasın gözümüzü kapatmayız. Bunun mücadelesini sonuna kadar vereceğiz ve bunun hesabını da soracağız.

Kısaca söyleyeceklerim bunlar değerli arkadaşlarım teşekkür ederim. 


Kaynak: chp.org.tr

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.