CUMHURİYET HALK PARTİSİ 36. OLAĞAN KURULTAY SONUÇ BİLDİRGESİ

CUMHURİYET HALK PARTİSİ 36. OLAĞAN KURULTAY SONUÇ BİLDİRGESİ

CUMHURİYET HALK PARTİSİ 36. OLAĞAN KURULTAY SONUÇ BİLDİRGESİCHP, kökleri Kuvayı Milliye’ye dayanan, ulu önder Mustafa..

CUMHURİYET HALK PARTİSİ 36. OLAĞAN KURULTAY SONUÇ BİLDİRGESİ

CHP, kökleri Kuvayı Milliye’ye dayanan, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde, tam bağımsız, laik, demokrat ve çağdaş Türkiye’nin kurucu partisidir.
80 yıllık (1923 – 2002) cumhuriyet tarihi boyunca bütün cumhuriyet hükümetlerinin katkısıyla uçurumun kenarında yıkık bir ülkeden, içerde ve dışarıda saygın ve güçlü bir ülke konumuna gelmişti.
Ancak; bugün cumhuriyetimizin temeli olan kuvvetler ayrılığı ortadan kaldırılmış, tek adama dayalı parti devleti kurulmuştur.
Darbe girişimi bahane edilerek karşı darbe gerçekleştirilmiş ve ilan edilen OHAL aracılığıyla temel hak ve hürriyetlerimiz yok edilmiştir.
Milli servetimiz ve birikimlerimiz yağmalanmış, geniş halk kitleleri işsizlik ve yoksulluğa mahkum edilmiştir.
Daha acı olanı ise, birlikte yaşama irademiz; ayrıştıran, kutuplaştıran ve ötekileştiren kimlik siyaseti ile aşındırılmıştır.
Hiç kimse unutmasın, bu ahval ve şerait içinde ülkemizin umudu, kuruluşun ve kurtuluşun partisi olan CHP cumhuriyetin temel değerleri ve sosyal demokrasinin evrensel ilkelerinden ödün vermeksizin yoluna devam edecek, ülkemizi çağdaş uygarlığa taşıyacaktır. Hiçbir güç bizi bu kutsal davamızdan alıkoyamayacaktır.
Bu çerçevede; önümüzdeki dönemin Parti Örgütünün hedef ve öncelikleri aşağıdaki ilkeler olacaktır.

1-Tek adam rejimine son verilecek ve kuvvetler ayrılığına dayalı parlamenter sisteme geçilecektir.
2-Cumhuriyet ve demokrasinin temeli olan laiklik ilkesinden taviz verilmeyecek, ne dinin siyasallaştırılmasına ne de siyasetin dinselleştirilmesine izin verilmeyecektir.
3-Din, vicdan ve inanç özgürlüğüne müdahalelere izin verilmeyecek, yaşamın her alanında adalet ve huzur sağlanacaktır.
4-OHAL derhal kaldırılacak, Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) yasama ve yargı denetimine alınacak ve 15 Temmuz hain darbe girişiminde bulunan FETÖ’nün siyasi ayağı kesinlikle ortaya çıkarılacaktır.
5-Yargının bağımsızlığı ve hukukun üstünlüğü sağlanarak tüm vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği güvence altına alınacak, seçimler adil ve güvenli olacaktır.
6-Kürt sorunu; eşit yurttaşlık temelinde, ulusal bütünlük ve toplumsal uzlaşı ile çözülecektir.
7-Çağdaş demokrasilerde 4. güç olarak benimsenen medya özgürlüğü sağlanacaktır.
8-Yüksek katma değerli kapsayıcı büyüme hedeflenecek, eğitim ve sağlık parasız, kaliteli ve ulaşılabilir olacaktır.
9-Herkes milli gelirden hakkını alacak, açlık ve yoksulluk sıfırlanacak, gelir dağılımı adaletini ve bölgesel kalkınmayı sağlamak devletin temel görevi olacaktır.
10-Tarımsal üretim planlanacak, ekilmeyen tarım arazisi kalmayacak, çiftçi desteklenerek ithalata karşı korunacak ve Türkiye tarımda tekrar kendi kendine yeten ülke konumuna getirilecektir.
11-Devlet şeffaf, tarafsız ve hesap verebilir olacak, kamuda tüm atamalar liyakate uygun yapılacak, yolsuzluk suçlarında zamanaşımı kaldırılacak, cezaları ağırlaştırılacak ve yolsuzluk yapanlardan hesap sorulacaktır.
12-Asgari ücret vergi dışı bırakılacak, taşeronların tümü kadroya alınacak, tüm kamu ve özel sektör çalışanlarına sendikalaşma özgürlüğü tanınacak, sendikalaşma özendirilecek, eşit işe eşit ücret uygulanacaktır.
13-Şehit aileleri ve gazilerimiz arasında uygulanan ayrımlar kaldırılacak, şehit aileleri ve gazilerimiz milletvekillerine tanınan hak ve imkanlardan yararlanacaktır.
14-Kadınlara ve gençlere hayatın her alanında eşitlik sağlanacak, kadınlar ve çocuklar şiddete karşı korunacak, şiddet uygulayanlara verilen cezalar artırılacaktır.
15-Engellilerin sosyal ve ekonomik hayata eşit katılımı sağlanacaktır.
16-“Yurtta Barış Dünyada Barış” ilkesiyle bütün komşularımızla ulusal çıkarlarımız gözetilerek iyi ilişkiler kurulacak, AB müktesebatına uyum sağlanacak, AB’ye tam üyelik hedeflenecektir.
17-Havamız, toprağımız ve suyumuz korunacak, denizlerimizin, ormanlarımızın ve tarım arazilerimizin yağmalanmasına izin verilmeyecektir.

Cumhuriyet ve demokrasi,
Laik ve çağdaş yaşam,
Eşitlik, özgürlük ve dayanışma,
ADALET ve CESARET’le kurtarılacak, korunacak ve yüceltilecektir.

Kaynak: chp.org.tr

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.