İŞÇİ STATÜSÜNE GEÇİŞ SINAV SONUÇLARI  İLANI

İŞÇİ STATÜSÜNE GEÇİŞ SINAV SONUÇLARI İLANI

696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 127. Maddesinin; Geçici 24. Maddesi Gereği Taşeronda Çalışan Personelin İşçi Statüsüne Geçiş Sınav Sonuçları...

İLAN

696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 127. Maddesinin; Geçici 24. Maddesi Gereği Taşeronda Çalışan Personelin İşçi Statüsüne Geçiş Sınav Sonuçları

  1. Sarıyer Belediye Başkanlığı’ nda hali hazırda çalışmakta olan taşeron personelinin 696 sayılı KHK’ nin 127. Maddesi’ nin geçici 24. Maddesi gereğince İşçi Statüsüne geçirilmesi ile ilgili 01-01-2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Uygulama Tebliğinin 39. Maddesi gereğince Sınav Kurulu tarafından (1639) personelin sınavları 09-03-2018/18-03-2018 tarihleri arasında, mazeret sınavları ise 19-03-2018 tarihinde yapılmıştır. Yapılan sınavlar neticesinde ( 1628 ) personel başarılı olmuş, ( 10 ) personel ise başarısız olmuştur. ( 1 ) personel ise askerlik hizmeti dolayısıyla sınava katılamamıştır.
  2. Güvenlik Soruşturması veArşiv Araştırması öncesinde yapılan “ Sözlü + Uygulamalı”yöntemle gerçekleştirilen sınavlarda başarılı olan ve İşçi Statüsü’ ne geçmeye hak kazananlara ait liste EK-A’ dadır. Uygulama Tebliği’ nin 41. Maddesi, 1. Fıkrası,(a) bendi uyarınca, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri gereğince,Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alım Sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından çalıştırılmalarına ilişkin olarak idareye veya idarenin şirketine karşı dava açmış olanlar açtıkları davadan feragat edeceklerine dair,tebliğ eki Örnek-1 ‘ de yer alan “ Davalardan ve icra takiplerinden feragat edeceğine ilişkin imzaladığı dilekçe” yi ilanın yayımlanmasından itibaren (2) iş günü içerisinde görev yaptığı müdürlüğe teslim edeceği gibi tebliğ eki Örnek-2 ‘ de yer alan dilekçeyi de mahkemeye sunmak suretiyle, açtığı davasından feragat edecek ve bu feragat dilekçesine bağlı olarak mahkemenin vereceği feragat kararının onaylı suretini de yine görev yaptığı Müdürlüğe teslim edecektir. İdare veya idarenin şirketine karşı herhangi bir icra takibinde bulunan personel de, ilanın yayımlanmasından itibaren (2) iş günü içerisinde, Örnek-1 ‘ de yer alan dilekçeyi görev yaptığı müdürlüğe teslim edecek ve Örnek-3 ‘ de yer alan icra takibinden feragat ettiğine ilişkin dilekçe ile İcra Müdürlüğüne başvurarak, İcra Müdürlüğü tarafından verilecekferagat kararının onaylı örneğini görev yaptığı Müdürlüğe teslim edecektir.
  3. İdare ve İdarenin şirketine karşı devam etmekte olan bir davası ve icra takibi bulunmayan personel ise,Uygulama Tebliği’nin 41. Maddesi, 1. Fıkrası, (b)Bendi uyarınca 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen Geçici 24. Madde ile tanınan haklar karşılığında idareden ve idarenin şirketinden herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunmayacağını ve bu haklardan feragat edeceğine dair Örnek-4 ‘ de yer alan Sulh Sözleşmesini ve kimlik fotokopisini ilanın yayımlanmasından itibaren (2) iş günü içerisinde görev yaptığı müdürlüğe teslim edecektir. Sulh Sözleşmesi örneği EK-C’ dedir.
  4. Sınavda başarısız olan personele ilişkin olarak EK-B’ de yayımlanan listede ismi geçen( 10 ) kişinin, İstanbul Valiliği bünyesinde teşkil edilmiş olan Sınav İtiraz Komisyonu’ naitirazda bulunma hakkı vardır. Gerekçeli olarak hazırlanacak itiraz dilekçeleri 26-03-2018 Günü mesai bitimine kadar Sınav İtiraz Komisyonu’ na iletilmek üzere Sarıyer Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü’ ne teslim edilecektir.
  5. Tespit komisyonu çalışmaları neticesinde 657 sayılı Kanunun 48/A-5 Maddesi uyarınca başvurusu reddedilen ancak İtiraz Komisyonunca hakkında memnu hakların iadesi kararı almak kaydıyla kabul kararı verilen (19) personel sınava alınmış, ( 16 ) personel başarılı olmuş, ( 3 ) personel başarısız olmuştur. Sınavda başarılı olan ( 16 ) personelden sınav süreci içerisinde ( 4 ) personel ilgili mahkemeden memnu hakların iadesi kararını getirmiş, ( 12) personel ise memnu hakların iadesi kararını getirememiştir. Söz konusu personelin mahkeme safahatı devam ettiği anlaşılmıştır. Bu personelden memnu hakların iadesi kararı getirenler, kararı getirdikleri tarih itibariyle İşçi Statüsü’ ne geçiş işlemlerine başlanacaktır.
  6. Sınavlarda başarılı olan personellerin, EK-Ç’ de istenilen belgeleri eksiksiz ve doğru olarak 27.03.2018 tarihine kadar görev yaptığı müdürlüğe teslim etmeleri gerekmektedir. İlgili müdürlükler, personelden teslim aldığı evrakları, 28.03.2018 tarihine kadar Belediyemiz Yeni Hizmet Binası’ nda bulunan SARBEL İdari Yönetim Birimi’ ne teslim edecektir.

01-01-2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Uygulama Tebliği’ nin“Sınavın Gerçekleştirilmesi ve İlanı” başlıklı 39.Maddesi gereğince,sınavda başarı ve başarısız olan personelin listesinin www.sariyer.bel.tr adresinde yayınlanmasına, ilanın tebligat yerine geçtiğinden ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacağınaSınavKurulunca oybirliği ile karar verilmiştir.

EKLER            :

 

EK-A   SINAVDA BAŞARILI OLUP İŞÇİ STATÜSÜNE GEÇMEYE HAK KAZANAN PERSONEL LİSTESİ

 

EK-B   SINAVDA BAŞARISIZ OLAN PERSONEL LİSTESİ

 

EK-C   SULH SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ

 

EK-Ç   İŞÇİ STATÜSÜNE GEÇİŞ İÇİN PERSONEL TARAFINDAN HAZIRLANACAK EVRAKLAR LİSTESİ


Kaynak: Sarıyer Belediyesi

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.