ÇİM'ler ülke geneline yayılıyor

ÇİM'ler ülke geneline yayılıyor

Başbakanlık, istismara uğrayan çocuklara bilinçli ve etkin şekilde müdahele edilmesi amacıyla oluşturduğu Çocuk İzlem Merkezleri'nin işleyişi ile ilgili genelge yayımladı.

ANKARA

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan

imzalı genelgeyle hali hazırda Ankara, Kayseri,

Samsun

ve

Gaziantep

'te bulunan ÇİM'lerin zamanla ülke geneline yaygınlaştırılması sağlanacak.

Çocuğun beden veya ruh sağlığına zarar veren ya da zarar verme riski taşıyan, fiziksel, duygusal, zihinsel veya cinsel gelişimini olumsuz etkileyen durumların, çocuğa karşı kötü muamele şeklinde tanımlandığı anımsatılan genelgede, kötü muamelenin istismar ya da ihmal olmak üzere iki farklı boyutunun bulunduğu,

Türkiye

'de istismara uğrayan çocuk veya ailesinin, yaşanan olumsuzlukları pek çok sebeple gizleme eğiliminde olması nedeniyle bu çocuklara verilmesi zorunlu hukuki, tıbbi, ruhsal ve sosyal desteğin aksayabildiği vurgulandı.

“Mağduriyetin kurumlarca ayrı ayrı değerlendirilmesi travmayı şiddetlendiriyor”

Genelgede, mağdur çocukların, kolluk kuvvetleri, adli merciler ve sağlık kurumları tarafından ayrı ayrı değerlendirilmesinin ve bu süreçte yaşadıklarını defalarca dile getirmek zorunda bırakılmalarının, gizliliğin yeterince sağlanamamasının, çocukla görüşme yapanların bu konuda eğitimli olmamasının, çocuğun uğradığı travmanın şiddetlenmesine neden olduğu belirtildi.

Bu hususların çocuk istismarının önlenmesi ve istismara uğrayan çocuklara bilinçli ve etkin müdahale edilmesi amacıyla öncelikle cinsel istismara uğramış çocukların ikincil örselenmesini asgariye indirmek, adli ve tıbbi işlemlerin bu alanda eğitimli kişilerden oluşan bir merkezde ve tek seferde gerçekleştirilmesi için ÇİM'lerin kurulması ve bu merkezlerin işleyişinin Sağlık Bakanlığı'nca koordine edilmesinin gerekli görüldüğü belirtildi.

ÇİM Yönetim ve Koordinasyon Kurulu oluşturuldu

Pilot olarak Ankara'da açılan ÇİM'in, ilgili kurumların da katılımıyla faaliyetlerini sürdürdüğü belirtilen genelgede, tecrübeler ışığında Kayseri, Samsun ve Gaziantep'te kurulan ÇİM'lerin zamanla ülke genelinde yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Genelgeyle ÇİM'lerin çalışma ve yaygınlaşma sürecinin sağlıklı ve amacına uygun şekilde yürütülmesi için gerekli tedbirleri görüşüp karara bağlamak ve bu konuda kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonu sağlamak üzere Sağlık Bakanlığı Müsteşarı ya da yardımcısının başkanlığında; Adalet, Aile ve Sosyal Politikalar, İçişleri, Milli Eğitim bakanlıkları, Diyanet İşleri ve

Adli Tıp Kurumu

başkanlıkları temsilcilerinin (bakanlıklardan müsteşar yardımcısı, başkanlıklardan başkan yardımcısı düzeyinde) katılımıyla ÇİM Yönetim ve Koordinasyon Kurulu oluşturuldu.

STK ve özel sektör temsilcileri de kurula davet edilebilecek

Yargıtay Başkanlığı,

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu

(HSYK) ve ilgili il

cumhuriyet başsavcılığı

temsilcileriyle katkı sağlayabileceği öngörülen kurul çalışmalarına, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, meslek birlikleri, konu ile ilgili uluslararası kuruluş ve özel sektör temsilcileri de davet edilebilecek.

ÇİM'lerde görev yapacak personelin eğitiminin, Sağlık Bakanlığı'nca uygun görülen merkezlerde gerçekleştirilmesi, özellikle çocuklarla ilgili alanlarda görevli öğretmen, sosyal çalışma görevlisi, sağlık personeli, din görevlisi gibi kamu görevlileriyle kolluk güçlerine, ÇİM'lerin amacı ve işleyişi konusunda kurumlarınca eğitim verilecek. 

Cinsel istismar suçunun mağduru olan çocukların etkin şekilde korunmalarının sağlanması, ikincil mağduriyetlerinin önlenmesi, adli ve tıbbi işlemlerin bu alanda eğitimli kişilerce tek seferde yapılması ve istismarı önleyici tedbirlerin alınması amacıyla cumhuriyet başsavcılıkları tarafından yürütülen soruşturma işlemleri, HSYK tarafından ayımlanan “Soruşturma Usul ve Esasları” konulu genelgenin ilgili bölümüne göre yürütülecek. 

Üniversitelerde kurulan ve Sağlık Bakanlığı'nca ÇİM'lerin işleyişine dair usul ve esaslar dikkate alınarak tamamlanmış özelliklere sahip çocuk koruma birimleri veya merkezlerinde de soruşturma işlemlerinin yapılmasına dair HSYK kararına uygun hareket edilecek. 

İfade alma, rapor düzenleme ve delillerin hukuka uygun toplanması gibi adli işlemler yönünden cumhuriyet başsavcılıklarınca yapılacak değerlendirme ve denetim yetkisi saklı kalmak kaydıyla mülki idare amirlerince, merkezde yapılacak hizmetlerin yerine getirilmesi için gereken tüm tedbirler alınarak merkezin işleyişinin takip edilmesi ve üçer aylık dönemler halinde hazırlanacak raporlar, uygulamadaki aksaklıkları ve çözüm yollarını da içerecek biçimde Kurul'a sunulmak üzere Sağlık Bakanlığı'na gönderilecek. 

ÇİM'ler ile üniversitelerin Sağlık Bakanlığı'nca belirlenen özelliklere sahip çocuk koruma birimleri veya merkezleri bünyesinde, cinsel istismara maruz kalan çocuğun beden veya ruh sağlığının bozulup bozulmadığının tespitine yönelik raporu vermek üzere, adli tıp mevzuatına uygun olarak ilgili uzmanların yer alacağı, sağlık kurulu oluşturulması için ilgili kurumlarca gereken tedbirler alınacak. (AA)HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.